Veteranenbijeenkomst krijgt vervolg

De bijeenkomst van de Winterswijkse veteranen op maandag 10 december was een groot succes. 34 Veteranen hebben op de uitnodiging gereageerd. Dit was boven verwachting van de initiatiefnemers.

De avond werd geopend door Libanon-veteraan Thomas Schröer. Hij heette de veteranen en hun partners van harte welkom. Ook bedankte hij de burgemeester voor zijn aanwezigheid. De burgemeester gaf in een kort welkomstwoord aan dat hij het belangrijk vond voor de Winterswijkse veteranen dat ze erkenning krijgen voor hun inzet op de verschillende missies, die ze hebben volbracht. En waar mogelijk zal de gemeente de veteranen ondersteuning geven bij hun plannen.

Na een presentatie van Schröer over zijn missie deelden de initiatiefnemers hun ideeën met de aanwezige veteranen.

Afghanistan-veteraan Roy Verwaaijen vertelde over het plan om een inloophuis te starten in Winterswijk. Dit is een plaats waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten, waar ervaringen gedeeld kunnen worden en waar hulp geboden kan worden aan veteranen die daar behoefte aan hebben. De aanwezige veteranen waren erg enthousiast en de burgemeester bood alvast een locatie aan. Er zal binnenkort onderzocht worden of de locatie geschikt is voor het doel.

Bosnië-veteraan Marco Mulder liet de veteranen weten dat communicatie erg belangrijk is. Voor erkenning moet bekend zijn wie je bent en wat je hebt gedaan. Daarom vond hij het goed om de media erbij te betrekken. Maar voor de veteranen onderling moet ook een mogelijkheid zijn om te communiceren. Dat zou in de vorm van een nieuwsbrief kunnen.

Louis Brockötter, Bosnië-veteraan, gaf in zijn presentatie te kennen wat belangrijke dagen zijn voor de veteranen. Zo was het dit jaar een gemis dat er, door omstandigheden, geen krans is gelegd namens de veteranen op 4 mei. Daarom zal de Nationale dodenherdenking voortaan prominent op de agenda staan. De burgemeester bood aan om de veteranen extra ruimte te geven tijdens deze dag, zodat de veteranen op een eervolle wijze invulling kunnen geven aan de herdenking.

Ook vroeg Brockötter of er behoefte was aan een lokale veteranendag. Doordat er op verschillende manieren een veteranendag gehouden kan worden, ontstond er een levendige discussie en kon er nog niet echt een besluit genomen worden op dit punt. Verder onderzoek zal uitsluitsel geven.

Vanuit de veteranen zelf kwamen ook nog leuke ideeën, zoals filmavonden in het inloophuis en het organiseren van activiteitendagen. Om deze plannen allemaal om te zetten in daden is er wel een veteranencomité nodig dat dit oppakt. Daarom wilde Brockötter van de aanwezige veteranen weten of de initiatiefnemers dit op zich mochten nemen. Dit idee werd met enthousiast applaus ontvangen.

\”Een mooie afsluiting van een geslaagde avond en een nieuw begin van veteranencomité Winterswijk. Alle veteranen worden bedankt voor hun bijdrage en hun komst\”, zo besluiten de initiatiefnemers.