Stichting Veteranen Winterswijk is een feit

Jarenlang heeft Winterswijk al een veteranencomité. Dit jaar werd daar nieuw leven ingeblazen en is er een veteranenbijeenkomst georganiseerd.

Op deze bijeenkomst werden een aantal zaken voorgesteld waar het veteranencomité mee aan de slag wil. Om dit op een goede manier op te kunnen pakken is er besloten om van het comité een stichting te maken. Met de ontvangst van de burgercheque werd dit financieel al mogelijk gemaakt en op donderdag 18 april zijn door de comitéleden bij Hobbelink & Buitink Notarissen de statuten vastgesteld en ondertekend. Het bestuur bestaat momenteel uit Louis Brockötter als voorzitter, Roy Verwaaijen als secretaris, Marco Mulder als penningmeester en Thomas Schröer als algemeen bestuurslid.

Het doel van de stichting is om de onderlinge banden tussen veteranen te versterken en het verbeteren van erkenning, waardering en kennis van de samenleving met betrekking tot veteranen. Dit probeert de stichting te doen door het realiseren van een inloophuis. Hier zijn al plannen voor, maar de organisatie vergt nog wat tijd. Tevens zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden voor en door Veteranen(organisaties). Ook zullen veteranen aanwezigheid zijn bij herdenkingen en andere bijeenkomsten.

Verder zal er bij de scholen in Winterswijk aandacht gevraagd worden voor gastlessen door veteranen, een initiatief van het Veteraneninstituut. Veteranen kunnen op meerdere vlakken hun levenservaring delen met leerlingen vanaf groep 7.